Aktiviteetti
Barbarian Assault

Tämä minigame on turvallinen, et menetä tavaroitasi jos kuolet


Esittely:Barbarian Outpostin uumenissa otetaan taistelijoista mittaa barbaarien tavoin taistellen. Homma kuulostaa yksinkertaiselta ryhmämätöltä, mitä se ei kuitenkaan aivan ole...


Sijainti:

# Barbarian Outpost (minigame-symbolilla merkitty rakennus lähellä Horror from the Deep -questin aloitusta).
# Paikalle pääsee nopeiten Games Necklacen teleportilla.
# World 6 & 71 ovat Barbarian Assaultiin keskittyneitä Worldeja.

Kuva


Vaaditut taidot:

# Hyvät Melee-taidot, varsinkin Defence ja Hitpoints ovat suuri apu.
# Hyökkääjät tarvitsevat luonnollisesti myös Melee-, Range- tai Mage -kykyjä.
# Korkea Agility on hyödyksi pelissä ilmentyvän juoksentelun vuoksi.


Vaaditut tavarat:

# Viitan paikka tulee olla tyhjä. Outpostilla on kuitenkin Deposit Box tavaroiden poistoa varten.
# Suojuksissa Melee & Range Defence statsit, Prayer ja Strenght toissijaisia. Rune Full - Barrowsit toimivat hyvin.
# Aseeksi Dragon Scimitar, tai Whip & D Dagger. Rangena Magic Shortbow tai Crystal Bow. Magena Esim. Mystic Firestaff.
# Ruokaa, potioneita, ammuksia, lemmikkejä tai Familiareita ei voi ottaa mukaan. Kaikki turha tulee jättää pois.
# Amulet of Glorylla, Duel Ringilla, Combat Braceletilla ja Games Necklacella pääsee kätevästi pois.


Pelin aloitus:


Barbarian Outpostilla täytyy käydä läpi peruskoulutus puhumalla yläkerrassa sijaitsevalle Captain Cainille, joka voi tulevaisuudessa myös kertoa mikä Wave sinulla on seuraavaksi vuorossa ja halutessasi päästää sinut takaisin Wave 1:een. Palkinnot voi taasen noutaa Commander Connadilta.

Alakerrassa on käytäviä ja huoneet eri Waveja varten. Voit odottaa taikka pyytää muita ottamaan sinut heidän joukkueeseensa, taikka ottaa Scroll Tablelta värväämispaperin, jota käyttämällä eri pelaajiin kutsut heitä joukkueeseesi.

Joukkueessa on vähintään yksi Defender, Attacker, Healer ja Collector, mutta kaksi jäsentä toimivat samassa roolissa keskenään. Tuplaroolin voi antaa johtajalle, taikka ryhmän tavalliselle jäsenelle. Ryhmästä poistutaan poistumalla huoneesta ja koko ryhmä purkaantuu kerralla johtajan poistuessa tai tuhotessaan tai alustaessa Recruitment Scrollinsa. Roolinvaihto on mahdollista käyttämällä Recruitment Scrollia pelaajaan. Johtaja voi määrittää oman roolinsa paperiin suoraan.

Wavet 1 - 9 sisältävät toinen toistaan suurempitasoisia ja -lukuisia Penanceja päihitettäväksi. Kuka tahansa ei voi vain hutkia niitä, vaan eri rooleja edustavat henkilöt joutuvat ponnistelemaan edellytetyillä tavoilla niiden voittamiseksi. Yhteistyö on tärkeää, kuten opasta lukemalla selviää.


Pelin pelaaminen:


Yleiset asiat


Ikonit
Käynnissä oleva aalto
Saamasi ohjeet.
Parillesi kerrottavat ohjeet.
Parisi rooli.
Player Horn ("Player" korvautuu roolin nimellä)

# Lähes täysin välttämätön esine pelin voittamiseksi.
# Uudet ohjeet annettava sellaisten ilmaantuessa.
# Ohjeet vaihtuvat n. 30 sekunnin välein.
# Medic -vaihtoehdolla voi hälyttää parantajan paikalle.
# Vas. puol. hiiriklikkauksella valitaan 1. vaihtoehto.


Horn Of Glory

Horn of Glory toimii hätävarana, mikäli yksi tai useampi ryhmän jäsen ei syystä tai toisesta anna ohjeita pareilleen.

# Horn of Glorya voi käyttää kuka vain. (HD -kuva)
# Vasemmalla on lista jokaisen tehtävistä, oikeanpuoleinen lista on tehtävien jakamista varten. (HD -kuva)
# Käyttäjäksi soveltuu toinen samaa roolia tekevistä pelaajista.
# Paras käyttäjä on kaikki Penance Rangerit ja -Attackerit tappanut Attacker.
# Horn of Glorya ei voi käyttää Wave 10:ssa Penance Queenin ilmaannuttua.
Egg Cannon & Loader

# Kanuuna on Collectorin näkyvin apuväline.
# Hyvä väline Defenderin työn helpottamiseksi.
# Muiden käyttäessä kanuunaa sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia pisteytykseen.

KuvaBlue EggLamauttaa kohteen.
Hyödyllinen pakeneviin Penance Runnereihin
KuvaGreen EggMyrkyttää kohteen
KuvaRed EggAiheuttaa vahinkoa kohteeseen
KuvaOmega Egg Ainoa Penance Queeniin
tehoava ammus

Roolit


Kerääjä (Collector)

# Vastuussa munien keräämisestä ja Egg Launcherin käyttämisestä.
# Saa ohjeensa Attackeriltä.
# Kertoo Attackerille oikean hyökkäystavan.
# Voi kerätä vain käsketynkaltaisia munia.
# Lataa kerätyt munat kanuunaan (max. 5 / laji)
# Tappaa tarvittaessa eri Penance-hirviöitä kanuunan ja ammusten avulla.
# Ansaitsee pisteitä keräämällä munia (Ei ylärajaa!).
# Dispenceristä saa munapussin ja erikoistoimintona Egg Convert (vaihtaa munat sen hetken käsketyn värisiksi).
# Menettää pisteitä keräämällä vääränlaisia munia.
# Lisätasot antavat paremman onnistumistodennäköisyyden munien värinvaihtamisprosessille. (20%, 40%, 60%, 80%, 100%)


Yleistoimintaohje:
1. Alussa säntää Attackerin kanssa heti Penance Attackerien ja Penance Rangereiden kimppuun.
2. Jatkaa munien keruuta ja ohjeiden kertomista läpi pelin.
3. Tyhjentää inventoryn lisämunia (lisäpisteitä) varten lataamalla kanuunaa tai tekemällä Convertoimisen Dispencerin luona. Suuri osa munista tuhoutuu alhaisella Collector-tasolla.
4. Tarvittaessa avustaa ampumalla Penance Runnereita tai muita kohteita kanuunalla.


Hyökkääjä (Attacker)

# Vastuussa Penance Attackerien ja Penance Rangereiden tappamisesta.
# Kertoo Collectorille oikean kerättävän munalajin.
# Saa ohjeensa Collectorilta.
# Vaihdettava hyökkäystyyliä (taikka ammuksia / spelliä, mikäli Range / Mage) käskettäessä.
# Dragon Scimitar omaa kaikki 4 erilaista tyyliä ollen helpoin vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on käyttää Abyssal Whipiä ja Dragon Daggeria.
# Tehdyt vääräntyyliset hyökkäykset tekevät vahinkoa itse hyökkääjään, sekä ne vähentävät myös ryhmän pisteitä
# Meleenä Accurate / Aggressive / Controlled / Defensive, Rangena Bronze / Iron / Steel / Mithril Arrows, Magena Air / Water / Earth / Fire Spell.
# Dispenceristä saa tarvittaessa ammuksia ja Runeja.
# Ansaitsee pisteitä tapetuista Penance Rangereista ja -Attackereista.
# Menettää pisteitä väärien hyökkäystyylien käyttämisestä.
# Lisätasot lisäävät aiheutetun vahingon määrää. (1, 2, 3, 4, 5)

Yleistoimintaohje:
1. Alussa säntää Collectorin kanssa Penance Attacker ja Penance Ranger kimppuun.
2. Tappaa kohteensa mahdollisimman nopeasti.
3. Ensimmäiseksi kohteeksi kannattaa valita Penance Ranger, sillä ne ovat helpompia tappaa kuin Attacker. Tällöin Collector voi aloittaa oman työnsä aikaisemmin.
4. Suoritettuaan tehtävänsä menee Horn of Glorylle, mikäli siitä on apua.


Puolustaja (Defender)

# Vastuussa Penance Runnerien tappamisesta.
# Kertoo Healerille oikeanlaisen myrkyn.
# Saa ohjeensa Healeriltä.
# Vaihdettava käytettävää syöttiä käskettäessä.
# Tappaa Runnereita houkuttelemalla ne toimiviin ansoihin.
# Korjaa 2 tappoa kestäviä ansoja hammerin ja logsien avulla.
# Rakentaa Penancien etenemistä hidastavia Barricadeja suuaukoille.
# Dispenceristä on mahdollista hakea lisäsyöttejä.
# Hammer ja Logsit sijaitsevat kentän yläpäädyn keskiosassa.
# Hankkii pisteitä Penance Runnereita tuhomalla.
# Menettää pisteitä karanneiden Penance Runnereiden lukumäärän perusteella.
# Lisätasot lisäävät syöttien vaikutusaluetta. (2, 4, 6, 8, 10)

Yleistoimintaohje:
1. Hakee Dispenceristä syöttejä.
3. Houkuttelee 3 - 5 syötillä kaksi ensimmäistä Penance Runneria itäiselle ansalle ja noutaa Hammerin ja logseja.
4. Itäisen ansan käyttäminen on yleensä tehokkain Penance Runnereiden ilmestymispaikan tähden. Läntistäkin voi tarvittaessa hyödyntää.
5. Barricadejen tekeminen on yleensä ajanhukkaa.
6. Täydennyksiä tulee hakea tarvittaessa.


Parantaja (Healer)

# Vastuussa Penance Healerien myrkyttämisestä ja pelaajien parantamisesta.
# Kertoo Defenderille oikeanlaisen syötin.
# Saa ohjeensa Defenderiltä.
# Vaihdettava myrkkyruokalajia käskystä.
# Tappaa Penance Healereita syöttämällä myrkkyruokalajeja.
# Parantaa pelaajien LP:t, myrkytykset ja Running Energya Healing Vialin avulla.
# Täyttää Vialin Healing Poolista.
# Voi juoda itse suoraan Healing Poolista.
# Ansaitsee pisteitä tappamalla Penance Healereita ja parantamalla LP:ta (ei ylärajaa!).
# Menettää pisteitä vääränlaisten myrkkyjen käyttämisestä.
# Saa Vialin ja myrkkysyöttejä Dispenceristä.
# Lisätasot lisäävät parannustehoa. (100, 150, 200, 250, 300)

Yleistoimintaohje:
1. Hakee Dispenceristä Vialin ja myrkyt.
2. Täyttää Vialin Healing Poolsista.
3. Tappaa Penance Healerit myrkyttämällä mahdollisimman ripeästi. Myrkkyjä pitää laittaa useampikin kappale jokaisen Healerin suuhun. Myrkkyjen teho menee päällekkäin, joten kannattaa keskittyä aina yhteen kerrallaan hajamyrkyttämisen sijasta.
4. Alkaa hoitamaan pelaajia tarpeen ilmetessä. Vial tulee muistaa täyttää säännöllisesti. Defenderin ja Collectorin Running Energyä voi lisätä, mikäli muuta ei ole työnä.
5. Penance Healerien tappaminen on ensisijainen tavoite, jonka jälkeen jatketaan pelaajien parantelua lisäpisteiden perässä.


Wave 10, Kuningatarvaihe
Pelin viimeinen Wave eroaa muista waveista sisältönsä puolesta, jolloin tulee muistaa seuraavat asiat:

# Tähän Waveen on hyvä varata 2 Healeria, sillä Queenin tultua kaikki pelaajat kärsivät vahinkoa jatkuvasti.
# Päihittäkää Penance Healerit, Penance Attackerit, Penance Rangerit, ja Penance Runnerit nopeasti prosessin helpottamiseksi.
# Pistemäärä on voittaessa aina sama. Pisteitä ei menetä, tai saa ylimääräistä.
# Ensimmäisten minuuttien kuluttua Penance Queen (Lv. 209) ilmaantuu huoneen keskellä olevasta luukusta.
# Horn of Glorya ei voi käyttää Penance Queenin ilmaannuttua.
# Penance Queenin mukana ilmaantuu Queen Spawneja (Lv. 63), joita jokainen voi tarvittaessa nirhiä.
# Queen Spawneja ei tarvitse välttämättä nirhiä voiton saavuttamiseksi.


Omegamunien tekovaiheet

# Queenia voi vahingoittaa vain Omega Eggseilla.
# Toimivin tapa on kerätä kerralla 8 munaa, joka riittää määrällisesti hyvin.
# Muistisääntönä järjestykselle on CHAD (Collector, Healer, Attacker, Defender).
# Pelaajien on hyvä kokoontua lähelle Healing Poolia munia tehdessä parantamisen ja munien välittämisen helpottamiseksi.

KuvaNimiRooliTehtäväMille seuraavaksi
Yellow EggCollectorKerää maasta Queenin pudottamanaHealer (vihreä)
Poisoned EggHealerDippaa munat Green Bubbling Pooliin
(ei hoitoaltaaseen)
Attacker (punainen)
Poisoned Spiked EggAttackerLisää muniin piikit
(Kerätään sienistä etukäteen))
Defender (sininen)
Omega EggDefenderDippaa munat Orange Lava PooliinCollector (keltainen)
Omega EggCollectorLataa munat munakanuunaan tulittamista vartenEgg LoaderStrategiat: Excalibur on hyvä olla mukana, sillä sen special attack antaa bonuksia sekä parantaa.

Hyödyt ja palkinnot:
Barbarian assault palkitsee kiitettävästi innokkaimmat pelaajansa.


Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Värjäävien munien hinta on 50 pistettä missä tahansa roolissa.

Roolien kehitys

Roolitasojen nostaminen helpottaa pelaamista ja joukkueisiin pääsemistä. Tämä tarkoittaa siis useimmiten myös nopeampaa pistekeruuta.

Level Tarvittavat pisteet Hyökkääjä Kerääjä Puolustaja Parantaja
1 - +10 lisäDMG 2 munan laukku, 20% Convert 4 ruutua Healaa 100 LP:ta
2 +200 +20 lisäDMG 4 munan laukku, 40% Convert 5 ruutua Healaa 150 LP:ta
3 +300 +30 lisäDMG 6 munan laukku, 60% Convert 6 ruutua Healaa 200 LP:ta
4 +400 +40 lisäDMG 8 munan laukku, 80% Convert 8 ruutua Healaa 250 LP:ta
5 +500 +50 lisäDMG 10 munan laukku, 100% Convert 10 ruutua Healaa 350 LP:ta


Esinepalkinnot
Useimmat pelaavat tätä peliä Penance Torson (aka. Fighter Torso) toivossa. Tämän lisäksi tarjolla on kuitenkin myös muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja, kuten tavaralastin painoa keventävät Penance Glovesit. Palkinnot voit hakea yläkerrasta Commander Connadilta.
Penance hornien täyttäminen on myös suosittuja kohteita Barbarian assaultissa.

Kuva

Kuva

Penance horn & Master penance horn

Kuva

Hornit antavat kaksinkertaisen xp määrän kolmessa taidossa: Firemaking logseilla, mining oreilla + lava flow mine ja agility.
Hornit toimivat siten, että odotushuoneessa väännät vivusta jolloin hornit täyttyvät sen sijaan että saisit pisteitä aalloista.

Kuva

Esine Attack-bonus Defence-bonus Muu bonus
Stab
Slash
Crush
Magic
Ranged
Stab
Slash
Crush
Magic
Ranged
Summoning
Strength
Prayer

Fighter hat
+5
+5
+5
-7
-7
+30
+32
+28
-3
+28
+7
0
0

Healer hat
-5
-5
-5
+7
-5
+6
+8
+10
+8
0
+7
0
0

Runner hat
0
0
0
0
0
+30
+32
+27
+1
+30
+7
0
0

Ranger hat
-5
-5
-5
-5
+7
+7
+10
+11
+5
+9
+7
0
0

Fighter torso
0
0
0
-40
0
+62
+85
+62
-10
+67
+40
+4
0

Runner boots
0
0
0
-3
-1
+12
+13
+14
0
0
+10
+2
0

Penance gloves
0
0
0
0
0
0
+3
+4
0
+2
+2
+4
0

Penance skirt
0
0
0
-10
+16
+26
+21
+28
+19
+27
+15
0
0

Granite body
0
0
0
-2
-5
+87
+84
+79
-6
+97
+45
0
0

Penance trident
0
0
0
+17
0
0
0
0
+17
0
0
0
0

Master penance trident
+63
-1
+28
+17
0
+2
+3
+1
+17
0
0
+65
0


Varuste Vaatimus
Kuva Fighter hat Kuva45
KuvaHealer hat Kuva45
KuvaRunner hat Kuva45
Kuva Ranger hat Kuva45
KuvaFighter torso Kuva40
KuvaRunner boots Kuva40
KuvaPenance gloves Kuva40
KuvaPenance skirt Kuva40
KuvaGranite body Kuva50Kuva50
KuvaPenance trident Kuva70
KuvaMaster penance trident Kuva70Kuva70


Gamble
Mikäli ottaa Barbarian Assaultin pitkäaikaisemmaksi aktiiviteetikseen, taikka tuntee itsensä kovinkin onnekkaalle, tarjoaa peli vaihtoehdon harrastaa uhkapeliä kerätyillä pisteillä.
# Low Items - Nimensä mukaisesti alhaisen tason roskaa Bronze Arroweista Iron armoreihin.
# Medium Items - Hieman "tasokkaampia" palkintoja, parhaimmillaan Adamantite-tasoa.
# High Items - Harkinnanvarainen vaihtoehto. Palkinnot edelleen erittäin vaihtelevia, joskin tässä on erittäin pieni teoreettinen mahdollisuus voittaa Dragon Chainmail.


Kuva


Tehnyt: Silu & Napero, uudelleenkirjoittanut Ogabulga, Korjauksia by Kuivahko, Gothim uudet kuvat + sisältö, hienosäätö Hanikala, Kaizu, Finder313
Muokattu viimeksi: 19:16 06.11.2021